۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
گواهينامه هاي مربوط به دوره آموزشي مهارت هاي هفت گانه فناوري اطلاعات درچه صورت قابل احتساب خواهد بود ؟
سئوال:

درصورت حصول شرايط زير اين گواهينامه ها درسوابق آموزشي كاركنان و برخورداري ازامتيازات مربوطه قابل احتساب خواهد بود .

الف ) عناوين آنها درفهرست عناوين دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فناوري اطلاعات موضوع بخشنامه مشاره 203222/1903 مورخ 3/11/1381 وجود داشته باشند .

ب ) ازحيث ساعات اجرا با ساعات تعيين شده براي هريك از مهارت ها براساس بخشنامه فوق منطبق
باشد .

ج ) توسط مراكز مجاز دربخشنامه مذكور اجرا شده باشند .

د ) گواهينامه هاي مربوطه توسط مراكز مجاز ذكرشده درآن بخشنامه و تاقبل ازتاريخ 25/11/1383 صادرشده باشد .

تذكر : گوااهينامه هاي موصوف پس ازتاريخ 25/11/1383 بايد براساس مفاد بخشنامه شماره 219109/1903 مورخ 25/11/1383 توسط مراكز آزمون مجاز تعيين شده صادرشده يا بشوند .

پاسخ:
تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
423
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal