۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
كداميك ازگواهينامه هاي صادره ازسوي موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي ( مركز آموزش مديريت دولتي و يا موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي وقت ) مربوط به دوره هاي آموزشي اجراشده توسط آن موسسه مي تواند ملاك عمل قرارگيرد ؟
سئوال:
پاسخ:

كليه گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت و فنون اداري كه توسط موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي ( مركز آموزش مديريت دولتي و يا موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و
برنامه ريزي وقت ) وواحدهاي استاني آن ( مديريت هاي آموزش و پژوهش ) وهمچنين دفاترآموزش و پژوهش استانداريها اجرا شده باشند .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
432
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal