۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
مراجع قانوني ذيصلاح براي صدورمجوز دوره هاي آموزشي مصوب براي كاركنان دولت را اعلام نمائيد ؟
سئوال:
پاسخ:

الف ) سازمان اموراداري واستخدامي كشور ( سابق )

ب ) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( سابق )

ج ) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري

د ) كميته راهبردي آموزش دستگاههاي اجرائي پس از تاريخ 27/7/1387

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
425
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal