۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه براي امتياز حق شاغل موضوع دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مورد محاسبه قرارگرفته است براي صدورگواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد ؟
سئوال:
پاسخ:

خير همانگونه كه درتبصره 2 بند 6 فصل دوم دستورالعمل هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ( نحوه تطبيق وضع كارمندان يا جداول امتيازات اين فصل ) تصريح شده است دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه براي آنها امتيازحق شاغل منظور مي شود ملاك محاسبه براي اعطاي گواهينامه هاي مهارتي ، تخصصي ،و تخصصي پژوهشي نخواهد بود .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
747
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal