۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
جشنواره ايمني بيمار
«جشنواره بيمارستاني ايمني بيمار» با هدف بهبود كيفيت ايمني بيمار برگزار مي شود
مدير مركز آموزشي درماني مطهري از برگزاري «جشنواره بيمارستاني ايمني بيمار» با هدف بهبود كيفيت ايمني بيمار و فرهنگسازي در اين زمينه، با مشاركت مسئولان و كاركنان بيمارستان شهيد دستغيب شيراز طي روزهاي 13و 14 دي ماه 96در بيمارستان مطهري خبر داد.
مدير مركز آموزشي درماني مطهري از برگزاري «جشنواره بيمارستاني ايمني بيمار» با هدف بهبود كيفيت ايمني بيمار و فرهنگسازي در اين زمينه، با مشاركت مسئولان و كاركنان اين بيمارستان طي روزهاي 13و 14 دي ماه 96  خبر داد.

حميد رضا رنجبربا اشاره به اهميت استقرار و استمراراستانداردهاي ايمني بيمار و ارتباط تك تك كاركنان بخش ها و واحدها به صورت مستقيم وغير مستقيم با ايمني بيمار، اظهار داشت: هدف ازبرگزاري اين جشنواره، مشاركت همگاني درايجاد ايمني بيمار است و فراگير نمودن اهميت آن درحوزه هاي مختلف مشاغل بيمارستاني است.

وي بهبود كيفيت ايمني بيمار و فرهنگسازي در اين زمينه را بسيار مهم دانست و بيان كرد: تجربيات،آموخته ها، راهكار ها و اقدامات و عملكرد واحد ها و بخش هاي هر بيمارستان تاثيرمستقيم بر بهبود روند ايمني بيمار دارد.

رنجبردرادامه افزود: محور هاي اصلي اين جشنواره درموضوع هاي مختلف، شامل 9 راه حل ايمني است و ارائه آثار نيز در زمينه هاي انتخابي؛ نقاشي، عكس، مقاله، پوستر، داستان و شعر خواهد بود.
موضوع هاي جشنواره به شرح زير است:

آموزش و استقرار ايمني
مشاركت بيمار و خانواده در ايمني بيمار
منابع انساني و ايمني بيمار
فرهنگ سازي و ارتقاء ايمني بيمار
فناوري و ايمني بيمار
ايمني بيمار در دارو درمان
نقش واحدهاي اداري، مالي و پشتيباني در ايمني بيمار
استاندارد سازي و ايمني بيمار و
واحدهاي پاراكلينيك و ارتقاء ايمني بيماراست
تاریخ:
1396/10/11
تعداد بازدید:
168
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal