۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
😳يكي از اشتباهات رايج در انتخاب همسر❌
يكي از اشتباهات رايج در زمان انتخاب همسر، اميد بستن به تغيير دادن عادات و شخصيت وي پس از ازدواج است.
يكي از اشتباهات رايج در زمان انتخاب همسر، اميد بستن به تغيير دادن عادات و شخصيت وي پس از ازدواج است.
  يكي از اشتباهات رايج در زمان انتخاب همسر، اميد بستن به تغيير دادن عادات و شخصيت وي پس از ازدواج است. اميدي واهي كه مي تواند سه نتيجه را در پي داشته باشد:

💕تغييري حاصل نمي شود

💕نتيجه اي عكس مي گيرد

💕مجبور به تغيير خود مي شود.

❌ با اين حال ديده مي شود كه افراد همچنان در تكاپوي تغيير عادات و شخصيت شريك زندگي خود، از راه هاي نادرستي استفاده مي كنند كه ولو نتيجه اي هم حاصل شود صرفا يك نتيجه موقتي بوده و بعد از مدتي مجددا همان عادات و ويژگي هاي شخصيتي بازگشت مي كنند.

عطيه جعفرزاده كارشناس جوانان
معاونت بهداشتي جهرم
تاریخ:
1396/01/14
تعداد بازدید:
257
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal