دانشگاه علوم پزشکی جهرم
شكايات مربوط به حوزه بهداشتي
دكتر سيد مجيد ارجمند معاون بهداشتي دانشگاه: شهروندان مي توانند شكايات مربوط به حوزه بهداشتي را از طريق سامانه كشوري 190 پيگيري كنند
سامانه تلفني رسيدگي به شكايات مردمي 190براي جلب مشاركت هاي مردمي و رسيدگي فوري به شكايات وگزارش هاي دريافتي در زمينه تخلفات بهداشتي است.
دكتر مجيد ارجمند گفت: سامانه تلفني رسيدگي به شكايات مردمي 190براي جلب مشاركت هاي مردمي و رسيدگي فوري به شكايات وگزارش هاي دريافتي در زمينه تخلفات بهداشتي است.

وي بيان كرد: اين سامانه با هدف ارتقاي بهداشت، ايمني آب و مواد غذايي، بهداشت فردي، بهداشت محيط و مكان كسب كار در شهرستان است .

معاون بهداشت دانشگاه گفت: بر اساس اين سامانه شهروندان مي توانند در صورت مشاهده عدم رعايت موازين بهداشتي درمراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، كارگاه ها و كارخانجات، پارك ها، مراكز تفريحي وتوريستي، اماكن عمومي و بين راهي، پمپ بنزين ها، اماكن ورزشي، موضوعات مرتبط با بهداشت آب و دفع غيربهداشتي فاضلاب، مراتب را با تماس با اين سامانه، گزارش دهند.

وي با بيان اينكه ستاد فوريت هاي سلامت محيط و كار در كوتاه ترين زمان پس از دريافت گزارش، به بررسي آن اقدام خواهد كرد، تصريح كرد: اين طرح با اينكه مدت بسياري از اجراي آن نمي گذرد، با استقبال چشمگير مردم رو به رو شده است.

همچنين در بررسي رضايتمندي مردم از سامانه 190 در زمينه رسيدگي سريع به اخبار و شكايات ها كه توسط مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت انجام شده است ، گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي جهرم مقام برتر در دوسال گذشته را كسب كرده است .
تاریخ:
1396/12/14
تعداد بازدید:
95
منبع:
Powered by DorsaPortal