دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/18 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_0982332a-d1be-499d-8069-1d1c7a79fd4cphoto_2018-02-07_09-40-48-cd41accb-8a16-477d-a8a8-fc6da1fb5c0d.jpg
معاون آموزشي حراست وزارت بهداشت، درمان و سلامت كشور: 🔹رسانه هاي ديداري و شنيداري و فضاي سايبري از تاثيرگذار ترين شيوه هاي دشمن بر افكار عمومي است
در همايش شيوه ها و شگرد هاي جاسوسي اطلاعاتي بيگانه در خارج از كشور كه صبح امروز، 17 بهمن ماه 96 در دانشگاه علوم پزشكي جهرم برگزار گرديد، معاون آموزش حراست وزارت بهداشت، درمان و سلامت كشور گفت: رسانه هاي ديداري و شنيداري، اينترنت و فضاي سايبري از تاثير گذار ترين شيوه هاي دشمن بر افكار عمومي است.

دكتر سيد حسن مصطفوي اظهار داشت:
افكار عمومي ما مي تواند از دور ترين نقاط دنيا تاثير بگيرد و تنها راه اين تاثير از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري و فضاي سايبري است كه بسيار تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه در جهان تمام تعارض ها به خاطر منابع محدود شكل گرفته است بيان كرد: كشور هاي قدرتمند مي خواهند سهم بيشتري از اين منابع داشته باشند و به همين دليل براي حداكثر كردن منافعشان به روش هاي مبارزه نظامي، شبه نظامي و مبارزه مخفي روي مي آورند.

دكتر سيد حسن مصطفوي تاكيد كرد: براي محدود كردن شگرد هاي جاسوسي دشمنان بايد ابتدا نقاط قوت و ضعف خود و همين طور دشمن را به خوبي شناخت.

وي با اشاره به دكترين دلتا كه پروژه هايي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران است گفت: اين دكترين دلتا است كه براي امثال ترامپ ها تصميم مي گيرند. دكترين دلتا شامل، دكترين مهار و بازدارندگي قدرت ايران در منطقه، نبرد رسانه اي و ساماندهي نافرماني مدني است كه تنها راه تغيير نظام جمهوري اسلامي را جنگ نرم بجاي جنگ سرد مي داند.

معاون آموزش حراست وزارت بهداشت، درمان و سلامت كشور با بيان اين مطلب كه مردم ايران از شايسته ترين مردم در استفاده از تكنولوژي و فضاي مجازي است تاكيد كرد: فضاي مجازي، فضايي بسيار نا امن است. دشمن هر شگرد و مسيري را استفاده مي كند تا اسرار مخفي خانوادگي، اجتماعي و اداري سازماني فرد را بدست آورد.

وي با اشاره به برنامه اشلون كه طرح شنود تلفني كشور آمريكا از سراسر دنيا است و اعتراض بسياري از كشور هاي دنيا را به همراه داشته است گفت: بيشترين جاسوسي و شنود تلفني آمريكا از كشور ايران بوده و گوشي هاي تلفن مكان امني براي انتقال گفته ها نيست.
تعداد بازدید: 79
Powered by DorsaPortal