دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/14 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_604e2d70-01fa-45c3-8642-1db7c5170a7ephoto_2018-02-03_13-42-52-6d0ef490-f4ba-49de-a68e-44d633a576ba.jpg
بهسازي واحد رختشويخانه مركز آموزشي درماني بيمارستان استاد مطهري
در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات هتلينگ و به علت فرسوده بودن بافت ساختمان و تجهيزات قديمي غيرقابل استفاده رختشويخانه بيمارستان استاد مطهري كار بهسازي رختشوي خانه اين مركز به پايان رسيد و آماده بهره برداري است.

تمام پروژه هاي هتلينگ اين مركز براساس استانداردهاي ساخت و ساز وزارت بهداشت بوده است.
تعداد بازدید: 57
Powered by DorsaPortal