دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/14 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_adf61afd-29d1-4753-b350-41e4cbfa0260index-553aaf40-9f04-4dc4-ad0b-bb06e72642cd.jpg
از ابتداي سال 97 قانون اصلاح و دائمي شدن مديريت خدمات كشوري اجرا خواهد شد
از ابتداي سال 97 قانون اصلاح و دائمي شدن مديريت خدمات كشوري اجرا خواهد شد

از ابتداي سال 97 قانون اصلاح و دائمي شدن مديريت خدمات كشوري اجرا خواهد شد و در اين قانون مبناي محاسبه پرداخت كسورات بازنشستگي خدمات غير رسمي( سربازي- طرح نيروي انساني- دستياري- ضريب k – قراردادي و روزمزدي كه جزو سنوات دولتي محسوب شده و ... ) به آخرين حكم زمان پرداخت( حكم روز) تغيير خواهد يافت.

كليه كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري اعم از غير هيئت علمي و اعضاي هيئت علمي چنانچه تاكنون نسبت به پرداخت بدهي اين ايام به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام ننموده سريعا به دفترمديريت نيروي انساني مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهد تا مشمول افزايش بدهي هنگفت در سال آينده نگرد.

بديهي است مسئوليت سهل انگاري و عدم پيگيري و پرداخت به عهده شخص مستخدم خواهد بود.
تعداد بازدید: 422
Powered by DorsaPortal