دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/14 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_2dbed7b2-4469-4eb6-be4e-b4d132e8b74cphoto_2018-02-03_08-40-13-ca92f821-6760-4225-9bac-01a3b3ba41b3.jpg
اسامي نفرات برتر هشتمين كنگره كميته تحقيقات دانشجويي شبكه همكار جنوب كشور
اسامي نفرات برتر هشتمين كنگره كميته تحقيقات دانشجويي شبكه همكار جنوب كشور

در پنل هاي مختلف سخنراني:

بيماري هاي واگير، الميرا زارع از دانشكده علوم پزشكي گراش

اعتلاي اخلاق و قرآن پژوهي، شهرزاد كامفيروزي از دانشگاه علوم پزشكي جهرم

بيماري هاي غير واگير، فاطمه حسين پور سليماني از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، عباس علي رضائيان و محسن فرهنگ زرگر از دانشگاه علوم پزشكي جهرم

ارتقاء سلامت، سيد اميد صالحي از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
بيماري هاي علوم پايه، محمد عارف باقر زاده و ساناز رضائيان از دانشگاه علوم پزشكي جهرم

در بخش پوستر حضوري:

بهداشت محيط، محمد مهدي قرباني نژاد شيرازي از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

بيماري هاي غير واگير، ويدا سلطاني از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

طب سنتي و مكمل، الهه خرسندي پور از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

اعتلاي اخلاق و قرآن پژوهي، زهره فرار از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بيماري هاي واگير، كوروش نعمت پور از دانشگاه هرمزگان

ارتقاء سلامت، نفيسه منصوري از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

كشف دارو، نجمه بردبار از دانشگاه علوم پزشكي شيراز
علوم پايه، حسين كمالي از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

پيراپزشكي، سميه دهقاني سياهكي از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
تعداد بازدید: 113
Powered by DorsaPortal