دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/08 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_d0bd60ad-bdba-44b2-ad04-f880e862734cphoto_2018-01-28_09-17-44-5b94b6ef-93bd-4fb9-8f9d-380a4c4f0646.jpg
افتتاح اتاق تميز مركز رشد فناوري و سلامت با حضور معاون فناوري و تحقيقات رئيس جمهور
معاون فناوري و تحقيقات رئيس جمهور و رئيس بنيان ملي نخبگان كشور پيش از ظهر امروز از مركز رشد و فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم ديدن كرد واتاق تميز اين مركز را افتتاح نمود

دكتر سورنا ستاري با اشاره به افتتاح اتاق تميز مركز رشد فناوري و سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم و بازديد از شركت هاي دانش بنيان شهرستان اظهار داشت: جاي خوشحالي دارد كه شهرستان جهرم توانسته است در حوزه تحقيقات، فناوري و پزشكي به دستاورد هاي خوبي رسد. همچنين استفاده از ظرفيت هاي علمي و نيروهاي نخبه دانشگاهي در فناوري و تحقيقات مسير توسعه اين شهرستان را رو به جلو برده است.

دكتر سورنا ستاري از همكاري دانشگاه علوم پزشكي جهرم با 74 شركت هاي دانش بنيان شهرستان جهرم تقدير كردو گفت: همكاري دانشگاه ها تاثير مثبتي در پيشرفت شركت هاي دانش بنيان دارد و دانشگاه علوم پزشكي جهرم نقش بسياري در پيشرفت شركت ها داشته است.
تعداد بازدید: 110
Powered by DorsaPortal