دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/08 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_7a832624-0318-44d0-a02c-19558fbb12b6photo_2018-01-28_09-02-12-6f7ec32a-2d41-44b0-b96a-1d7987c04052.jpg
پرستار نمونه كشوري: ايثار، صبر، عشق، گذشت و آرامش پنج صفت جدايي ناپذير پرستار است
مريم عدناني پرستار بيمارستان پيمانيه جهرم و نمونه كشوري، ايثار، صبر، عشق گذشت و آرامش را پنج صفت جدا ناپذير پرستار دانست.

مريم عدناني متولد 1354 از جهرم، داراي مدرك كارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي جهرم و 18 سال است كه به حرفه پرستاري مشغول مي باشد. سوابق كاري او شامل، پرستار بخش جراحي، مسئول كميته هاي بيمارستان، سوپروايزر بخش اورژانس باليني، كارشناس ايمني بيمارستان و مسئول بخش سي سي يو بيمارستان پيمانيه جهرم است.


از علاقه اش به پرستاري و اينكه چطور اين حرفه را انتخاب كرده است مي گويد: در فاميل، من اولين كسي بودم كه رشته پرستاري را انتخاب كردم و هيچ پيش زمينه ذهني راجب اين رشته نداشتم. مي توانم بگويم تشويق يكي از دوستان باعث شد كه اين رشته را انتخاب كنم.

او ايثار، صبر، عشق، گذشت و آرامش را پنج صفت جدا ناپذير پرستار ناميد و مي گويد: شغل پرستاري، شغل آساني نيست.ماندگاري در اين شغل وابسته به اين پنج صفت است.

با تواضع سرش را پايين مي اندازد و از اينكه او به عنوان پرستار نمونه كشوري انتخاب شده است مي گويد: هرگز فكر نمي كردم پرستار نمونه كشوري شوم. فقط اين را مي دانم كه همدلي و حمايت همكارانم باعث شد كه اين افتخار نصيبم شود.

او از وضعيت پرستاري در جامعه و ديدگاه مردم نسبت به اين حرفه مي گويد: در جامعه ما هنوز پرستاري به معناي واقعي شناخته نشده است. پرستاري بدون علم معنايي ندارد. مطالعه و دانش مداوم از لازمه هاي اصلي اين شغل است.

او مي گويد: در محل كار همه من را فردي صبور، آرام و همگام با همكاران مي شناسند در صورتي كه اين را نتيجه ي برخورد مناسب، همكاري گروهي، همدلي و گذشت دوستان و همكارانم مي دانم.

مريم عدناني در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات درماني و اعتبار بخشي به بيمارستان پيمانيه و مطهري مي گويد: از بين 900 بيمارستان در سراسر كشور، 260 بيمارستان به عنوان درجه يك شناخته شده است و اين باعث افتخار شهرستان جهرم است كه بيمارستان پيمانيه و مطهري جزء اين 260 بيمارستان درجه يك كشور قرار گرفته است.

او در ادمه بيان مي كند: بدون همت، پشتكار و همكاري تيمي همكاران هرگز نمي توانستيم به اين موفقيت دست يابيم.

اين پرستار نمونه كشوري اشاره به دوستان و همكاراني مي كند كه در تمام لحظه ها در كنار يكديگر و پابه پاي همديگر لحظات شيرين و تلخ محيط كار را با يكديگر چشيده اند و مي گويد: در محيط كار ما وحدت حرف اول را مي زند. ما اين را ياد گرفته ايم كه تك روي، بن بست مسير موفقيت است. من هر چه دارم از گذشت، پشتيباني و حمايت دوستان و همكارانم است.

به گفته وي موفقيت هاي گروهي لذتي بيش از موفقيت هاي انفرادي دارد.

يك لحظه چشم هايش را مي بندد و با لبخند خاطراتش را ورق مي زند به روزي كه توانسته است جان يك بيمار را نجات دهد و مي گويد: بيمار بدون علائم حياتي روي تخت دراز كشيده بود مرگ و زندگي بيمار به تصميم سريع من بستگي داشت. آشفتگي را كنار زدم و با وجود اينكه ترسي در درونم نهفته بود با استواري شوك برقي را به دست گرفتم و توانستم بيمار را به زندگي دوباره برگردانم. لذت نجات يك فرد و اينكه خداوند چقدر در آن لحظه به من نيرو داد را هرگز فراموش نمي كنم.

مريم عدناني از پدر، مادر و خانواده اش تشكر مي كند و مي گويد: خانواده ام بسيار من را حمايت كرده اند. بار ها شده است كه ديدار من با آنها تنها 20 الي 30 دقيقه در روز بوده است. آنها نبود هاي من را بسيار تحمل كرده اند. واقعا نمي دانم اين همه خوبي را چگونه جبران كنم.

مريم عدناني اكنون مدير دفتر پرستاري بيمارستان پيمانيه است.
تعداد بازدید: 184
Powered by DorsaPortal