دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/11/04 /dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_ca3ef31f-fe2f-4cc9-9a34-3285b176b365photo_2018-01-24_13-50-00-a2b8ac1d-9b9a-4002-b0e5-483ca9f4ed61.jpg
در دهه فجر امسال مسابقات ورزش همگاني كاركنان دانشگاه برگزار مي شود
در جلسه نمايندگان كميته ورزشي كاركنان قائم مقام معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه از برگزاري مسابقات ورزش كاركنان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: هدف از برگزاري مسابقات ورزش همگاني كاركنان توسعه ورزش هاي همگاني و  ايجاد شور و نشاط در بين كاركنان است.

دكتر محمد جعفر محبي اظهار داشت: برگزاري مسابقات ورزش همگاني كاركنان  علاوه بر ايجاد شور و نشاط در بين كاركنان شرايطي را ايجاد مي كند تا بتوانيم استعداد هاي خوب هر رشته ورزشي را شناسايي و زمينه آنان را براي شركت در المپياد ورزشي كاركنان وزارت بهداشت سال آينده فراهم كنيم.

وي با بيان اين مطلب كه استقبال خوبي در بين كاركنان جهت شركت در مسابقات ورزش همگاني در دهه فجر امسال صورت گرفته است بيان كرد:  قطعا شور و نشاط  همكاران نشان از اين دارد كه آنان با هدف و  انظباط بيشتري به سمت برگزاري مسابقات مي روند و  مي توانيم نيروهاي با استعداد را شناسايي كنيم .

دكتر محبي در ادامه افزود: اين مسابقات بستري را فراهم مي كند تا بدانيم چه كساني قابليت اعزام شدن به المپياد ورزشي را دارند زيرا المپياد ورزشي يك رقابت ورزشي است و نبايد نگاهمان به مسابقات تنها از جنبه بازي  دوستانه و تفريح باشد.

رشته هاي ورزش همگاني براي خانم ها و آقايان  شامل، واليبال، تنيس روي ميز، شنا و دارت است همچنين رشته  ورزشي فوتسال براي آقايان اضافه شده است.
تعداد بازدید: 117
Powered by DorsaPortal