دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/09/08 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_f8818891-791c-4f86-93ee-5ca0d34f7e10photo_2017-11-29_13-50-03-ee6f133b-9913-4060-a275-79c1865c8f3f.jpg
كاروان ورزشي آقايان دانشگاه در سه رشته ورزشي فوتسال،واليبال و تنيس روي ميز براي رقابت در المپياد ورزشي كاركنان وزارت بهداشت عازم فرح آباد ساري شدند.
كاروان ورزشي آقايان دانشگاه در سه رشته ورزشي فوتسال،واليبال و تنيس روي ميز براي رقابت در المپياد ورزشي كاركنان وزارت بهداشت عازم فرح آباد ساري شدند.
تعداد بازدید: 175
Powered by DorsaPortal