دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/09/08 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_5ba4eea2-ac30-4add-87ff-bc93ee7c0d41photo_2017-11-29_09-39-14-2c3d1329-9092-46b1-adb2-35d4117f0c86.jpg
مراقبت بحراني نوزاد در معرض خطر (ACORN) را جدي بگيريم
دكتر خاطره دهقاني دبير آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گفت: مباحثي از قبيل اهداف ACORN ، فرايند ACORN، سكانس احيا قلبي عروقي ، اعصاب ، موارد مورد نياز جراحي ، مايع درماني وگلوكز، تنظيم دما ، عفونت نوزاد و ...از مباحثي است كه آموزش آن براي مراقبت بحراني نوزاد در معرض خطر Acorn بسيارحياتي است.كه كارگاه آموزشي با گروه هدف، شامل اينترن ها،ماما ها،و پرستارها برگزار شد.

وي بر اهميت حمايت از نوزادان و خانواده آنها تاكيد كرد و خاطر نشان كرد:حمايت نبايد يك كار اضافي تلقي گردد و بايد به آن در زمان تعيين اولويت هاي پزشكي توجه كرد و جزءجدايي ناپذير تمام جنبه هاي ACORN از اولين تماس با نوزاد و خانواده در نظر گرفته شود.
تعداد بازدید: 121
Powered by DorsaPortal