دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/09/05 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_9ce35c04-9b41-4c0d-af48-b869cb8cf470134244-03acc5ad-fa09-4ea1-bff8-babafd0f37bc.jpg
نتخابات كانون خلاقيت و سرگرمي در دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد
انتخابات دبير كانون خلاقيت و سرگرمي بر اساس فصل سوم آيين نامه كانونهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور برگزار شد .

82 نفر از دانشجويان در اين انتخابات حضور داشتند كه پنج نفر از شركت كنندگان به عنوان شوراي مركزي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل شورا انتخاب شدند.
از بين دانشجويان شركت كننده ( زهرا شهابي - بهداشت 93 ، غلامرضا نادي - بهداشت 93 ، زهرا كياني مقدم - اتاق عمل 94 ، اميد مجرد - علوم آزمايشگاهي 94 ، سيده فاطمه هاشمي - پرستاري 94 اعضاي اصلي شوراي مركزي ، همچنين فاطمه زارعي - اتاق عمل 94 ، فاطمه حيدري - پرستاري 94 به عنوان اعضاي علي البدل ) كانون معرفي شدند .
تعداد بازدید: 101
Powered by DorsaPortal