دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/08/30 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_8d77bbdc-33d4-494b-a267-b42a5f8f47a2photo_2017-11-21_12-34-20-4f2965de-11e8-4255-bd1f-418d89f2ca2f.jpg
نشانگر هاي رنگي، بهترين شاخص در انتخاب محصولات غذايي


مدير غذا معاونت دارو و غذا دانشگاه گفت: نشانگرهاي رنگي، همياران مصرف كننده در انتخاب سريع و آسان محصولات غذايي سلامت بخش است.

مهندس ماندانا زارع نشانگرهاي رنگي را ابزاري براي نشان دادن اطلاعات تغذيه اي موادغذايي خواند و گفت: برچسب محصولات در زمان خريد و قبل از مصرف، نخستين و مهمترين چيزي است كه مصرف كننده مي تواند به وسيله آن با محصول ارتباط برقرار كند.

وي نشانگرهاي راهنماي تغذيه اي را شامل شاخص هاي مربوط به انرژي، قند، چربي كل، نمك و اسيدهاي چرب ترانس دانست و گفت: اين شاخص ها به معناي توصيه به مصرف زياد و يا ممنوعيت مصرف نيست، بلكه با هدف اصلاح الگوي مصرف طراحي شده اند.

وي افزود: نشانگر هاي رنگي تغذيه اي علاوه بر درج مقادير چربي، قند، نمك و اسيدهاي چرب اشباع در هر سهم از ماده غذايي، به مصرف كننده كمك مي كند تا بتواند با يك نگاه سريع و آسان و بر اساس كدهاي رنگي سبز، نارنجي و قرمز، ماده غذايي را از حيث چهار شاخص مهم چربي، قند، نمك و اسيد هاي چرب ترانس ارزيابي و مناسب ترين انتخاب را در كمترين زمان ممكن انجام دهد.

او در ادامه با اشاره به مفهوم رنگ هاي نشانگرهاي رنگي تغذيه اي، گفت: نماد قرمز، وجود مقادير زياد و بالاي چربي، اسيدهاي چرب اشباع، قند و نمك، رنگ زرد ميزان متوسط و رنگ سبز وجود مقادير اندك چربي، قند، نمك و اسيدهاي چرب اشباع را مشخص مي كند. ماندانا زارع با تاكيد بر اينكه هر فرد مي بايست متناسب با شرايط جسماني و ميزان تحرك و فعاليت بدني خود، مصرف محصولات غذايي با نشانگر هاي قرمز رنگ را محدود به مواقع خاص و مقادير كم كند، ياد آور شد: محصولات غذايي با نشانگرهاي سبز رنگ، بهترين و مناسب ترين انتخاب از حيث تغذيه اي است.
تعداد بازدید: 82
Powered by DorsaPortal