دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1396/08/23 http://www.jums.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_e069008e-5a7d-423d-b62d-8c1afc355d81photo_2017-11-14_08-58-13-5797c838-b8b4-4ca6-a907-913c804c055e.jpg
جلسه هم انديشي معاونت بهداشتي با دانشگاه هاي جهرم
واحد سلامت جوانان معاونت بهداشتي در راستاي فعاليت هاي بين بخشي و با توجه به اهميت سلامت جوانان اقدام به برگزاري جلسه هم انديشي با ساير دانشگاه ها نمود.
در اين جلسه دكتر سيد مجيد ارجمند معاون بهداشتي ضمن بيان ضرورت توجه به بهداشت و سلامتي دانشجويان گفت: دانشجويان جزء گروه هايي مي باشند كه قابليت انتقال اطلاعات سلامتي به خانواده ها و گروه هاي مختلف جامعه را دارا مي باشند، بنابراين بايستي از تمامي ظرفيت دانشگاه هاي شهرستان براي اهدافي كه در حوزه سلامت دانشجويان تعيين شده استفاده كنيم.
وي افزود: دانشگاه ها و قشر نخبه جامعه مي توانند ضمن آگاهي بخشي به مردم، براي پيشگيري و كاهش شيوع بسياري از آسيب هاي اجتماعي، از جمله اعتياد نقش تعيين كننده اي داشته باشند.
در ادامه عطيه جعفرزاده كارشناس سلامت جوانان معاونت بهداشتي با بيان نتايج طرح نظام مراقبت پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز گفت: سن شروع دخانيات هم در خانم ها و هم در آقايان كاهش يافته است و تفريح و سرگرمي عامل اصلي شروع مصرف دخانيات در ميان جوانان مي باشد.
در پايان مقرر گرديد برنامه هاي آموزشي با همكاري كانون ها و دانشجويان و مطابق نياز آنها پيش بيني و اجرا گردد.
تعداد بازدید: 67
Powered by DorsaPortal